626,27 kr

Flexionsfjäder lätt


Åstadkommer flexion i PIP- eller DIP-leden. Kan med fördel bäras på intilliggande finger utan att hindra i dagliga aktiviteter. Den dynamiska fjädern kan åstadkomma en successiv böjning av PIP-leden till ca 80° flexion genom ett milt konstant tryck av fjädern. Kraften på leden är ca 1,1 N.

Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av fingret. Från fingerbas av MCP-led till DIP-led som indikeras på illustrationen.


Specifikation: 
Storlek AA A B C D
Längd 32 38 44 57 70