899,00 kr

Neurostimulator Dolito

Dolito er en billig digital TENS-enhed til smertebehandling med et program hver i kontinuerlig, moduleret, burst eller Han-tilstand. Et program er også velegnet til muskelstimulering, og et andet kan designes efter dine egne ønsker. Terapikontrollen af alle vigtige data er mulig med et øjeblik, og det integrerede realtidsur giver også mulighed for detaljeret evaluering af hver session i de sidste 60 dages behandling.
Dolito er opført med nummeret 09.37.01.1003 på listen over hjælpemidler fra National Association of Statutory Health Insurance Funds.

1. Kontinuerlige tiere (CONT):

Uændrede strømimpulser blokerer de smerteledende nervebaner og skaber følelsen af permanent prikken på huden. Med denne klassiske type behandling kan kroppen vænne sig til stimulus relativt hurtigt, og effekten kan derfor mindskes ved langvarig behandling.

2. Tæt dispergeringsstimulering (CONT + BURST) ifølge professor Han:

Den konstante ændring mellem 2 Hz og 100 Hz i en kort rytme (2-4 sekunder) sikrer frigivelse af forskellige opioider med en varig smertelindrende virkning.

3. Modulerede tiere (MOD):

Ved regelmæssigt at ændre parametrene (frekvens, pulsbredde og/eller intensitet) skabes følelsen af en stigende og faldende strøm. Denne bølgende strøm forsinker kroppens tilvænning til stimulus betydeligt.

4. Burst (BURST):

To gange i sekundet administreres 9 impulser med en fast frekvens og pulsbredde. Denne kunstigt genererede frekvens på 2 Hz formodes at øge kroppens egen endorfinproduktion og dermed bekæmpe smerte på en naturlig måde.

Vøran inniheldur:

  • 1 Dolito neurostimulator
  • 2 tilslutningskabler til elektrodeparrene
  • 1 Brugsanvisning
  • 1 blok batteri 9 V
  • 4 selvklæbende elektroder (40 x 40 mm)